Praktische begeleiding en zorg aan huis

Praktische begeleiding thuis kan prettig zijn wanneer u door een lichamelijke aandoening of dementie moeite heeft met een aantal alledaagse zaken. Onze individuele begeleiders helpen u onder andere bij:

  • Hulp bij uw administratie
  • Uitbreiden van uw sociale netwerk
  • Een goede daginvulling
  • Meegaan naar instanties
  • Aanleren van vaardigheden
  • Omgaan met lastige situaties


Onze werkwijze

Onze individuele begeleiding is persoonlijk, intensief en praktisch. U krijgt een vaste begeleider. Deze begeleider komt één of twee keer per week bij u thuis op bezoek. De individuele begeleider bespreekt met u waar u ondersteuning bij nodig heeft.

Aanvragen en kosten individuele begeleiding bij u thuis

Voor individuele begeleiding heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). U kunt ook individuele begeleiding ontvangen vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Wmo is een wet die hulp en ondersteuning thuis regelt, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Bij de Gemeente Den Haag kunt u een aanvraag doen voor een indicatie van de Wmo. Als u de indicatie heeft, wordt individuele begeleiding vergoed vanuit de Wmo. Heeft u hulp nodig bij het doen van een Wmo-aanvraag? Wij helpen u graag.

Heeft u nog vragen over wat wij voor u kunnen betekenen?

Onze collega’s staan voor u klaar!