Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en Eerstelijns Verblijf (ELV)

Na een ziekenhuisopname is het niet altijd mogelijk om direct zelfstandig naar huis te gaan. Wellicht moet u eerst herstellen na ernstige ziekte of operatie. Heeft u bijvoorbeeld een knie- of heupoperatie ondergaan? Of herstelt u van een beroerte? Dan kan het helpen om te revalideren in een omgeving die speciaal hiervoor is ingericht. Ook als u tijdelijk extra zorg en begeleiding nodig, dan kunt u hier herstellen.

Behandel- en revalidatiecentrum Mechropa

Uw verblijf vindt plaats op basis van een indicatie Eerstelijnsverblijf Hoog Complex of een indicatie voor Geriatrische Revalidatie Zorg (revalidatie die zich specifiek richt op ouderen en senioren). Zowel Saffier als Respect bieden het Eerstelijns Verblijf aan in Scheveningen, in behandel- en revalidatiecentrum Mechropa. Hier biedt Saffier ook Geriatrische Revalidatiezorg.

Behandelplan en -team

De specialist ouderengeneeskunde stelt een behandelplan voor u op in samenwerking met de specialisten uit het behandelteam. Dit team bestaat onder andere uit een fysiotherapeut, revalidatiearts, ergotherapeut, diëtist, logopedist, psycholoog, en een maatschappelijk werker. We stellen een persoonlijk programma voor u samen met de behandelingen die u nodig heeft.

Verwijzing huisarts

Voor herstelgerichte zorg (ELV HC) heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Voor revalidatiezorg is er een verwijzing nodig en een beoordeling door een specialist ouderengeneeskunde. Dit laatste gaat automatisch vanuit het ziekenhuis, maar kan ook door uw huisarts worden aangevraagd.

Het doel van beide tijdelijke herstelzorgmogelijkheden is dat u zo snel als mogelijk weer (zelfstandig) terug naar huis kunt.

Heeft u nog vragen over wat wij voor u kunnen betekenen?

Onze collega’s staan voor u klaar!